Menu Đóng

Quả nhiều C

– ĐĐ: Bà có biết quả nào có nhiều “C” ko?
– TVH: Quả cóc!
– ĐĐ: Why?
– TVH: Vì cóc có hai chữ “C” lận mà.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *