Menu Đóng

Phi nước đại

Em hỏi anh:
– Em: Anh ơi! Tại sao lại nói là ngựa phi nước đại?
– Anh: Thế chả nhẽ lại nói là ngựa phi nước tiểu à?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *