Menu Đóng

Nước mặn – Viên Linh

Tặng Thanh Nam

Anh hỏi sáng hoặc chiều

Lòng sương tuyết nhỏ có đìu hiu

nghìn dặm không tường mặt

Như bụi như tro lạnh ít nhiều?

Như thể năm năm rồi đấy nhỉ

Ðời ta thềm mục với sân rêu

Quê người cơm áo đau

Sống tưởng chừng như chỉ bấy nhiêu

còn lẩn khuất

Những tình xa lạc mất thương yêu

Ðêm qua mưa đổ cây phong lẻ

Ẩm một lòng lênh láng huyết chiều.

Có phải đời đổi sắc

Hay hồn binh bại máu còn reo

Mơ gì bạn cũ mơ ma gọi

Tôn Tẫn còn tin bạn vẫn nghèo.

Áo vàng thôi nhé Tâm là Phật

Một lũ ô y chọn Chúa treo

Nước mất con ơi con chửa biết

Việt Nam con hát líu lo đều

Ðêm đêm ba ngủ ba còn thấy

lầm than vẫn mộng điều

Một sớm rời hải phận

Nhìn lui Ðất Nước đã tàn xiêu.

Hôm qua lại gì nhỉ

Ngõ xóm làng thôn yêu

Không phải mảy may rừng với trại

Tiếng hò tiếng hát tiếng ma kêu.

Ở đâu quê quán đâu làng nước

Ðâu bạn đâu em quạ với diều

Ngực mỏng thanh niên già trước tuổi

Mắt vàng những đêm thiêu.

Chung tay làm gối chung tâm sự

Chung mối buồn riêng ít tưởng nhiều

Ly nước san đôi ngoài biển mặn

Ngầm đau cốt hổ hóa hình miêu.

Chúng ta nửa kiếp trong phần mộ

Tưởng sách là kinh, sĩ phải nghèo

Tưởng tướng râu hùm ôi tướng khách

Yêu người thục nữ hóa yêu Kiều.

Anh hỏi làm chi ngày với tháng

Ðầu râu chưa bạc trí đà xiêu

Tâm tư ta gửi bờ sông hận

Còn xác ta trôi tựa cánh bèo

Có phải ta còn, ta đã mất

Mười điều trung tín chín điều điêu

Quê người họ Nguyễn rơi khăn nhỏ

Một bệnh u cư ít tưởng nhiều.

Anh hỏi làm chi anh hỏi lấy

Lòng ta không khác, ý ta neo.

Ðêm qua mưa đổ cây phong lẻ

Ẩm một lòng lênh láng huyết chiều.

Virginia, 1980

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *