Menu Đóng

Nói chuyện với ảnh – Tản Đà

? Cũng giống ,

Ngỡ là ai, lại là mình với ta.

Mình với ta dẫu hai như một,

Ta với mình tuy một mà hai?

Năm nay mình mới ra đời, mà ta ra trước đã ngoài đôi mươi.

Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc,

Nghề sinh nhai lối dọc đường ngang.

Đầu xanh ai điểm hơi sương,

Những e cùng thẹn, những thương cùng sầu.

Đôi ta vốn cùng nhau một tướng,

Lạ cho mình sung sướng như tiên,

Phong tư tài mạo

Không thương không sợ, không phiền không lo.

Xuân bất tận trời cho có mãi,

Mảnh gương trong đứng lại với tình.

Trăm năm ta lánh cõi trần

Nghìn năm mình giữ tinh thần chớ phai.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *