Menu Đóng

Nhớ – Phạm Tiến Duật

Cái xoàng mà đi viện

Hàng còn chờ đó tiếng xe reo

Nằm ngửa nhớ nằm nghiêng nhớ bến

Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *