Menu Đóng

Nhớ người dưng – Kim Ngân

buồn mãi nhớ

VÀNG mong chẳng dừng phiêu diêu

RỚT rơi nắng khỏa đường chiều

XUỐNG nơi thầm nhớ bao điều trở trăn

DÒNG đời dẫu cứ mênh mang

SÔNG ơi còn nhớ lời vàng dưới trăng

ĐỂ mơ chung chiếu chung mùng

AI từng yêu – ước thủy cung thám tìm

TRÁCH ai làm rạn

PHẬN bèo chìm nổi cách chim khoảng trời

MÁ đào lo nỗi đầy vơi

HỒNG nhan lại nghĩ chẳng thành

NHẠT duyên nào trách ông xanh

PHAI xuân ước đượm môi xinh một thời

EM xinh em đẹp duyên trời

NGHÈO ư chẳng ngại có nơi ngỏ lời

CHẲNG thay được số mà thôi

DÁM mơ một trời mãi xanh

YÊU thương để lá xanh cành

AI tin thì góp lời lành trao nhau

NÊN duyên trầu bén duyên cau

ĐÀNH hanh mà để khổ nhau một đời

LỠ thì còn sợ

HẸN câu chính trực là lời tri ân

KIẾP sao nặng mãi

NÀY ai dám trách trời gần trời xa

CÙNG nhau thỏa mộng sơn hà

TRĂNG ơi gúp nhé nên duyên


Ngân Kim

()

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *