Menu Đóng

Nhớ cảnh nước lụt ở Bắc – Tản Đà

Nghe tin đồn nước xuống mà lên

Mấy tỉnh hôm sau thấy vỡ liền.

Bao bác chúa nhà cam chịu ướt

Mà anh vua bếp được ngồi trên.

Cô đào chạy lụt nhem đùi trắng,

Thày lí làm đê khiếp mặt đen.

Đục nước năm nay cò lại béo,

Bao nhiêu đê vỡ bấy nhiêu tiền.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *