Menu Đóng

Nhớ bạn phương trời – Tú Xương

Ta nhớ người núi sông

Người xa, xa lắm, nhớ ta không?

Sao đang ra buồn bã!

Vừa mới quen nhau đã lạ lùng!

Lúc nhớ nhớ cùng trong mộng tưởng

Khi riêng riêng cả đến tình chung

lọ phải là mưa gió1

Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng

  1. Thơ cổ có câu “Phong vũ dạ hoài nhân”. Ý ở đây là không cần phải ở trong đêm mưa gió vẫn dậy lên về nhau [↩]

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *