Menu Đóng

Nhìn tôi trong mắt tôi – Từ Dạ Thảo

Từ đâu nhìn thấy một tôi

Đường xanh hoa nắng rối bời tóc tai

Tôi đi muôn dặm đường dài

Cầm tay một ngoài cõi riêng.

Đi từ sâu lắng

Cỏ cây chào đón liên miên giữa đường

Nghĩ tình hoa lá

Mang hồn diệp lục tơ lòng

Tôi cầm một đóa sắc không

Đi về phía những cánh đồng chân mây

xanh ngóng phía hao gầy

kia còn chút rằm này làm tin

Từ đâu nhìn thấy

Mình tôi trong gió đi tìm hồ nghi

Xênh xang đàn sáo làm chi

Mai kia dưới cỏ biết gì trăng sao

Tôi nhìn tôi dưới trời cao

Vòm xanh cúi một lời chào tri âm

Mây bay từ độ

Tôi bay từ thuở mây nằm trong nôi

Từ đâu nhìn thấy một tôi

Xác thân vay mượn đất trời thiên thu

Tôi là tôi của

Phù du là của tuyệt mù

Nhìn tôi đổ nát hoang tàn

Lạnh từ huyệt mộ lạnh sang thân gầy

Mưa nguồn chớp biển nào hay

Tôi từ phía ấy nơi này chốn nao?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *