Menu Đóng

Nhà toán học Euclid – Trần Minh Hiền

(Kính viếng nhà toán học Euclid)

Đường thẳng song song có ?
Euclid hình học đã bao lâu
Căn nguyên nhìn trên dưới
Nền tảng nhân văn thấy trước sau
Đẳng thức chứng minh không tới chậm
Tiên đề thách đố chẳng qua mau
Một đời cống hiến cho nhân loại
Đường thẳng song song có gặp nhau?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *