Menu Đóng

Người con gái tốt

Người con gái tốt

Vợ Trương Tam suốt ngày ở nhà, cãi vã với chồng. Hai người không sao nói chuyện tử tế được.

Trương Tam hết cách, tìm đến một người bạn là Lý Tư than vãn:

– Khi anh giới thiệu cô ấy cho tôi, miệng luôn nói đó là cô gái tốt, ai ngờ cô ấy lại như thế…

– Tôi chỉ nói cô ấy là người con gái tốt, nhưng không nói là người vợ tốt.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *