Menu Đóng

Ngoan

Ngoan

– Tí: Tèo này! Con em tao ngoan ghê, tao mắng nó mà nó ko cãi lại đâu!

– Tèo (ngưỡng mộ): Thích thật chẳng bù cho con em tao.

– Tí (tự hào): Dĩ nhiên rồi, vì em tao đâu có biết nói!

– Tèo: (từ từ xỉu)!!!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *