Menu Đóng

Nghĩ về cha

Nghĩ về cha

Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao? 

Tòa hỏi một bị cáo như vậy, và anh ta trả lời:  – Thưa tòa, có chứ ạ, nhưng tôi tìm mãi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *