Menu Đóng

Ngày Nam Bộ kháng chiến – Thi Nang

Trước cảnh điêu tàn xứ sở ta

Chung tay hợp sức cứu quê nhà

Không nề đạn xới dù thân ngã

Chẳng ngại bom cày dẫu máu sa

Vững chí lo trừ quân bạo ngược

Bền tâm quyết diệt lũ gian tà

Tầm vông giáo mác cùng ra trận

Để lại muôn đời khúc tráng ca

(TP. )

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *