Menu Đóng

Ngâm bằng gì?

Khách hàng hỏi người bán:

– Rượu tắc kè ngâm bằng gì thế?

– Bằng tắc kè.

– Rượu rắn?

– Ngâm bằng rắn.

– Rượu sâm?
-Ông này hỏi buồn cười nhỉ.
– Thì đương nhiên ngâm sâm rồi.

– Vậy rượu Na-pô-lê-ông?

– !!!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *