Menu Đóng

Ngã ba sông – Hoàng Cầm

Mắt em đi suốt vòng thân phận

Chỉ được lúc lệ rơi.

Hồn em thả hết nguồn thi tứ

Chỉ được bừng lên lúc miệng cười.

Thị ngã ba sông… Ba hướng .

Hướng nào khôn, , hướng nào điên?

Liệu còn một hướng ta bơi đứng.

Vót cánh mai vàng xập sóng đen.

Vừa khi nhìn chênh bến.

Chợt thấy dài xanh ngất nước mây.

Hoa khô xây bậc cho thềm ngọc.

Một phím đàn đôi bốn cánh bay.

Ngự đỉnh dài ánh nguyệt xuyên xanh.

Đón chào nữ chúa khóc vô thanh.

Hỏi thăm ai nấc rung hoàn vũ?

Ba ngã sông cùng đáp: chính anh!

— 1994

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *