Menu Đóng

Nét vẽ – Lương Hải Thuận

Em thành nét vẽ trong tôi
Bắt đầu có lẽ là hồng

sáng đông
Em cười mêng mông sóng cường

Tôi mong sao gió
Đừng mang đi hường trong đêm

Để lại được têm
Trái cau, miếng vỏ say mềm lòng ai.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *