Menu Đóng

Nàng Thay Đổi Nhiều Rồi

– Chú với con bé mà chú đang tán đi tới đâu rồi?

– À, vì anh mà nàng thay đổi rất nhiều rồi.

– Chú trông thế mà cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Thay đổi như thế nào?

– Địa chỉ nhà và số điện thoại.

– !!!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *