Menu Đóng

Nắng hạn ở miền Đông, miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên – Thi Nang

Hạn hán lâu ngày ruộng rẫy khô

Đồng quê nứt nẻ cạn ao hồ

Ê chề thấy cảnh màu úa

Rũ rượi trông vườn nước

Mất những nhành bông tàn giữa vụ!

Còn bao hạt thóc ở trong bồ?

gánh chịu nhiều !

Tổn hại mùa này lúa lẫn ngô…!

(TP. )

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *