Menu Đóng

Mượu rượu giải sầu – Trung Kiên

Uống đi em, uống cho say
Uống cho quên hết trong đời
vàng một bóng
Ta làm của nhau
Cụm ly trút cạn men sầu
Đời như nước chẩy qua cầu là xong
nào có ai mong
Thì thôi em để trong lòng làm chi
Uống rồi, em nói ra đi
Để coi anh có giúp gì được không?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *