Menu Đóng

Một mình – Nguyễn Bính

Người có đôi, ta rất

đâu dám mắt ai xanh

Ðêm nay giăng rụng về bên ấy

Gác trọ còn nguyên gió

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *