Menu Đóng

Một lời quan họ – Hoàng Cầm

Có mấy vòng chảy ngược

Mà em xuôi mãi xuống Tào Khê

Đến đâu là cõi không đầy ải

Đôi mảnh hồn ngây lạc lối về

Cứ đuổi

nhầu bến tạnh

Đắm dòng sông vắng

lặng luồng mê

Em buồn ngủ lắm

Anh còn thức

Tìm mắt em thẳm nhớ chưa về

Thôi đợi sang chiều sương rủ khói

Lơ thơ che mặt thẹn sông Cầu

Một lời quan họ bay lên dốc

Anh chớ dìm em đêm nén đau.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *