Menu Đóng

Mẹ tôi – Xuân Môn

(Tưởng nhớ Mẹ ngày 8/3)

***

Một vai hai gánh nhà chồng

Nắng mưa bạc phếch răng đen

Mẹ tôi sướng lạ khổ quen

Làm: dâu, vợ, mẹ, tớ quèn, chủ lo

Thân leo không dậu phải bò

Khéo ăn no mắt, khéo co ấm lòng

Bới “không”, cào “có thể”… hòng*

Mót bằng được “có”… trong không có gì

Gà không biết sớm mẹ đi

Chỉ cha, con rõ mẹ khi nào về

Che trời méo cả nón mê

Đội sao cũng lệch nghiêng về phía con

Dành chồng con hết đẹp ngon

Mẹ đồ vá mặc thức còn thừa ăn

Quá “mười tư” chẳng có rằm

Nhả bao tơ trả kiếm tằm… mẹ ơi!

“Cá chuối đắm đuối…”** cả đời

Cho đầy con, mẹ chắt vơi cạn mình

Không còn gì để hi sinh

Lo con báo đáp … – Mẹ “đi”!

/2020 – Xuân Môn

P/s:

– Hòng*: Muốn và cố thực hiện được điều biết là rất khó, thậm chí không thể thực hiện

– “Cá chuối đắm đuối…”**: Mượn ý thành ngữ: “Cá chuối đắm đuối vì con”.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *