Menu Đóng

Luyện tập làm văn lớp 3: Tuần 1

Luyện tập làm văn lớp 3: Tuần 1

Hướng dẫn

HỌC KÌ 1

Luyện tập làm văn lớp 3

TUẦN 1

1.Nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong

(Gợi ý

-Đội thành lập ngày nào? Ở đâu?

-Tên những đội viên đầu tiên của Đội?

-Đội được mang tên khi nào?

-Huy hiệu của Đội có hình gì?

-Bài hát của Đội là bài gì? Do ai sáng tác

-Tên các phong trào lớn của Đội từ 1947 đến nay)

2. Điền phần còn thiếu về hình thức của mẫu đơn dưới đây, sau đó điền các nội dung cần thiết vào lá đơn:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐƠN XIN

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Em tên là:……………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………………………

Nam(nữ):…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở:………………………………………………………………………………………………………………………………….

lớp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Trường:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Em làm đơn này đề nghị:………………………………………………………………………………cấp cho em thẻ……………………………………………………………… năm ……………………………………………………………..

Được cấp thẻ…………………………………..Em xin hứa …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

……………………………………

BÀI MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 – 12 – 2017

ĐƠN XIN CẤP THẺ

Kính gửi: – Thư viện , Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Em tên là: Nguyễn Thanh Nga

Sinh ngày: 20 tháng 6 năm 2009

Học sinh lớp: 3 / 5 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Nơi ở: Số nhà 74/1/3 đường Tân Kì- Tân Quý, phường Tây Thanh Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Em làm đơn này kính xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2009. Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Nga

Nguyễn Thanh Nga

Theo Soanbaihay.com

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *