Menu Đóng

Lừa rừng, lừa nhà – Nguyễn Tường

Lừa Rừng gặp Lừa Nhà trên phố
Quá ngạc nhiên mắt trố,  miệng ca:
“ Vinh thay Lừa Nhà
Nào là béo tốt, nào là lớn cao

Đâu như mình ngày nào cũng lá
Hắn ăn ngon, trông khá cao sang ”
Bỗng đâu ông chủ chất hàng
Quất roi thúc ép lẹ làng bước đi

Lừa Rừng vội nghĩ suy khác trước
” Dễ chi ai cũng được như ta
Lừa Nhà phải chịu roi da
Chở hàng suốt kiếp đời mà sướng chi

Tại sao ta cứ phân bì? “

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *