Menu Đóng

Lừa kiến

– Sao hũ đường mà chị dán chữ “muối”
– Để lừa bọn kiến ấy mà!
– Trời!?!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *