Menu Đóng

Lừa đội lốt sư tử – Nguyễn Tường

Chốn rừng xanh vang danh Sư Tử
Lừa nghe hoài nên cứ thầm mơ
Một hôm ra chợ bất ngờ
Bà kia bán một bộ da vừa tiền

Hàng đúng ý mua liền, cất vội
Sư Tử đây cần hỏi đâu xa
Trước gương bước lại, bước qua
Khoác vào mình cũng oai mà quá oai

Luôn chân bước ra ngoài phố chợ
Thú và người một phen
“ Sư Tử kìa, chạy trốn nhanh! “
Bỗng đâu trận gió thình lình thổi qua

Lừa loạng quạng bộ da bay mất
Chợ hoàn hồn, bày ra
Xúm nhau sẵn có bộ da
Quất Lừa một trận tới già khỏi quên

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *