Menu Đóng

Lúa đã… – Nguyễn Lâm Cẩn

Qua làng thấy lúa trổ bông

Ơi “Thì con gái” còn không mà chờ?

Mạ non tay cấy

lúa đã phất cờ trắng bông

Em đà tay bế tay bồng

Thôi về làm gió trên đồng mà xanh.


()

(* Tựa đề của người biên tập)

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *