Menu Đóng

Liên tưởng

Trong giờ địa lý
– Cô: Em hãy cho biết Cát Bà là 1 nơi như thế nào? Minh, em hãy trả lời!
– Minh (đang mơ màng): Dạ, thưa cô, đó là 1 nơi có nhiều cát và toàn người già sinh sống ạ!
– Cô: !?!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *