Menu Đóng

Lịch sử lặp lại

Một phụ huynh học sinh hỏi cô giáo đang dạy con trai mình:

– Cô vui lòng cho biết con tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này… và đã bị thi lại môn này đấy.

– Cô giáo tế nhị trả lời: Thưa ông lịch sử đang lặp lại. – Cô giáo tế nhị trả lời

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *