Menu Đóng

Lịch sử còn đây – Kim Ngân

Lịch sử còn đây đậm dấu làng

trời tổ quốc cõi

Ơn người tô cờ đỏ

Nhớ buổi hùng bi giữ đảo vàng

Giận kẻ tham bờ tên đốn mặt

Ghét đồ cướp biển sử ghi trang

Gạc Ma hải đảo là Đất Việt

Thống nhất sơn hà rộn tiếng vang!


()

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *