Menu Đóng

Làm mẫu

Làm mẫu

Hai gã lang thang nói chuyện với nhau:

– Tớ nói thế này cậu tin hay không tin tùy cậu, nhưng tớ có thể làm giả tờ một trăm đô la giống tiền thật đến nỗi không ai nhận ra được đó là tiền giả.

– Vậy tại sao cậu không làm đi?

– Tớ không sao có được tờ một trăm đô la thật để làm mẫu.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *