Menu Đóng

Lá lành đùm lá rách – Bách Tùng Vũ

Hướng về khúc ruột miền Trung
Cứu người hoạn nạn lo chung một lòng
Miền Trung bão nổi mưa ròng
Thương người lưng còng chạy nguy
Lúc về lúc ở lúc đi
Cực thân chín bận mười khi đổi dời

Nước lên dạ rối bời bời
Bao nhiêu nỗi khổ cũng thời bám theo
Làng làng xã xã nhóc nheo
Những nhà vất vả đói meo
Người già chân mỏi mắt mờ
Từng đàn em bé nương nhờ vào đâu?

lẫn nhau
Áo chăn san sẻ, chia cùng
Sau cơn mưa gió bão bùng
Chung tay hỗ trợ những vùng lũ qua
Dù cho một chút gọi là
sẻ nửa làm quà thương nhau

Dây trầu nương tựa thân cau
Người lành dìu lấy người đau qua đường
Nhịn một bữa sáng, ta nhường…
Một tấm áo cũ, ngày lương một phần
Quý nhau lúc đói đỡ đần
Thương nhau lúc biến muôn phần

Mình còn ăn trắng mặc trơn
Chia phần phước đức cứu cơn nguy nàn
Dây bầu dây bí một giàn
Người chung một nước vô vàn tình thương
Thương người gặp lúc tai ương
Cứu người những lúc gió sương lỡ đường

Chung lòng kêu gọi muôn phương
Hướng về khúc ruột giống nòi
Để câu Ví lại mặn mòi
Hát tình nhân ái hát lời tri ân
Mong cho toàn nước vì dân
Quân dân toàn nước… lại thân …một lòng …!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *