Menu Đóng

Không phải giả

Không phải giả

– Bằng của ông là bằng giả !

Sếp đáp:

– Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *