Menu Đóng

Không đề gửi mùa đông – Thảo Phương

Dường như ai đi ngang cửa,

Hay là ngọn gió mải chơi?

Chút nắng vàng thu se nhẹ,

Chiều nay,

Cũng bỏ ta rồi.

Làm sao về được ?

Chiều thu –

Đã gãy.

chìm bến ,

Đàn cá – – không quẫy.

Ừ, thôi…

Mình ra khép cửa,

Vờ như mùa đông đang về!

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành nhạc phẩm mùa đông.

Dưới đây là phiên bản do Quang Lý trình bày.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *