Menu Đóng

Khỏi bệnh

Khỏi bệnh

Bác sĩ tâm thần: – Chúc mừng anh đã khỏi bệnh!

Bệnh nhân: – Mừng gì mà mừng! Trước đây khi còn bị bệnh tôi là Alexander Đại Đế, giờ tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *