Menu Đóng

Khi tình quá một gang tay – Đỗ Trọng Khơi

Chiều còn chừng một gang tay

Bên kia tím nắng, bên này trắng sương

Một gang tay – chẳng đoạn trường

Mà trăm năm vẫn đôi phương .

Cao không quá một câu thơ

Chữ tin thì tối, thì trong

Sâu không quá một tấc lòng

Mà mơ không tới, mà mong chẳng thành.

, chiều trắng, chiều xanh

Nhưng sao thế này!

Khi tình quá một gang tay

Thì nghiêng vạt áo gói ngày làm đêm.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *