Menu Đóng

Khen học trò chăm – Tô Chí Tự

1** KHEN HỌC TRÒ CHĂM

Mười mấy năm tới trường.
Bước vào đại học thẳng đường luôn..
Sanh thành, dưỡng dục ơn .
Chữ nghĩa, khuyên răn nghĩa học đường.
Có chạy, có đi thì có tới.
Không làm, không tạo ắt không lương.
Mai sau chắc hẳn thênh thang bước.
Chẳng phải là hoa cũng ngát hương.

2** CHÊ HỌC TRÒ LƯỜI.

Bè bạn bao nhiêu đứa xuất trường.
Chỉ còn riêng cậu dở…ương ương!
Hẳn quen thói chực dù che cán?
Hay thuộc lòng mong ấy dẫn đường?!
Đi quẹo về cong mà cố chọn.
Ngang ngay sổ thẳng quyết đành nương?!
Hai chân sẵn có không thèm đứng.
Ngồi chỗ nhầm nơi hại tứ phương!!!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *