Menu Đóng

Kết quả của mối liên kết

– Cậu làm thế nào mà chỉ trong 3 năm đã có được một sản nghiệp đàng hoàng như thế này?

– Tớ liên kết với một doanh nghiệp có nhiều vốn.

– Tỷ lệ đóng góp thế nào?

– Anh ta lo vốn còn tớ góp kinh nghiệm.

– Kết quả ra sao?

– Như cậu thấy đấy, tớ thì có tiền còn anh ta tích lũy được kinh nghiệm.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *