Menu Đóng

Hươu và bụi nho – Nguyễn Tường

Hươu thoát nạn nhờ núp đám lá
Bụi Nho đây thật quá công ơn
Hươu quay ăn lá sạch trơn
Rụng rơi vung vải, góc vườn xác xơ

Toán thợ săn thú lạ
Thả chó vây khắp cả bốn bề
Thú hoang bắt gọn khó chi
Hươu đây thịt ngọt, mang về nhậu chơi

Được người gánh về nơi an nghỉ
Đủ hiểu nghĩa
Vong ân, bội bạc mấy người
Thường hay đổ lỗi Ông Trời chẳng thương

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *