Menu Đóng

Hươu tự đánh giá – Nguyễn Tường

Bác Hươu già bộ sừng tuyệt đẹp
Một hôm ra bên mép suối trong
Soi mình, ấm ức trong lòng
“ Cớ sao Tạo Hóa với mình

Bộ sừng tuyệt đẹp, tuyệt xinh
Bốn chân lỏng khỏng, cúi nhìn xấu ghê
coi vậy cũng kỳ! ”
Nhìn ra Sư tử: ” Ô kìa thoát mau! ”

Hai con thoăn thoắt đua nhau chạy
Sư tử  kia sức mấy nhanh hơn
Cũng nhờ Hươu tốt bộ chân
Phút đâu vào tới khoảng gần rừng cây

Bộ sừng Hươu vướng ngay dây chạc
Tới số rồi hết thoát được ra
Nhìn Sư tử, chợt hiểu ra
Cặp sừng chính là họa tai

Bốn chân lỏng khỏng lâu nay ghét
Đã cứu nguy thoát chết vừa khi
Giờ này hiểu chẳng ích chi
Hươu chẳng trách chi ông Trời

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *