Menu Đóng

Hươu tránh sói – Nguyễn Tường

Chú Hươu Con có lời thắc mắc
” Sao Bố mang thân xác khỏe thay
Trên đầu bộ gạc rất  oai
Mỗi khi gặp tránh hoài Bố ơi? ”

Hươu Bố phải lựa lời giải thích
”Gạc nhọn đây đuổi địch, phòng thân
Không dùng gây sự
Gặp loài chó Sói tránh nhanh là vừa

Đời tranh đấu hơn thua tùy chỗ
Mà hơn thua Sói đó được chi
Nếu hơn chẳng chút vinh gì
Thua rồi nhục nọ, họa kia con à! ”

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *