Menu Đóng

Hơn

– Ông phú hộ: Quỳnh ! Con gà của tao đâu rồi hả?
– Quỳnh: Anh Tí thịt rồi!
– Ông phú hộ: Cái gì? Tao cho mày 1 đồng để mày trông nó rồi mà!
– Quỳnh: Nhưng ảnh cho con tới 2 đồng lận!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *