Menu Đóng

Hội Lim – Thu Phong

Hội Lim theo hẹn mấy năm

chẳng gặp mà rằm sắp qua

Vẫn là mớ bẩy mớ ba

Vẫn là nón thúng lụa là như xưa

Rộn ràng khăn áo gió đưa

Lời hát như thể nhặt thưa tiếng lòng

Mưa xuân như có như không

Hương xưa vẫn ngóng ….vẫn trông, vẫn chờ

Đâu rồi quán giốc trong mơ

Nhìn quanh chỉ thấy chân mây

Sông Cầu bèo dạt nước đầy

Lơ thơ cánh gió cuối ngày… đợi ai

người dốc cạn đáy chai

Bóng người cuối bến gót hài vời xa


()

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *