Menu Đóng

Hỏi khó

– Lan: Tôi hỏi thật ông nhé! Mong ông đừng giận: Một tuần ông gội đầu mấy lần vậy ?
– Hùng: Bà hỏi làm tôi khó trả lời quá. Đáng lẽ bà phải hỏi là: “Mấy tuần ông gội đầu một lần mới phải chứ?”

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *