Menu Đóng

Hỏi đường lên trời…

 

Một thầy đồ ngồi dạy học ở nhà bà nọ. Bà ta chỉ có một trai và một gái, đêm đến, phải nhường cho thầy và con trai ngủ trên nhà, còn bà và cô gái thì ngủ dưới bếp.

Thầy đồ bụng muốn tòm tem, một hôm, nhân lúc cả nhà đã đi ngủ, thầy lò dò xuống bếp. Bất đồ, bà chủ tỉnh giấc hỏi:

– Ai đó?

– Tôi.

– Tôi là ai?

– Thầy đồ đây mà!

– Ðêm hôm thầy xuống bếp làm gì?

– Tôi… xuống lấy vài cái rế để đựng sách.

Cách mấy hôm sau, thầy lại mò mẫm, trèo lên mái nhà bếp. Ðang dỡ tranh để
tụt xuống, bỗng lại nghe tiếng bà chủ hỏi:

– Ai trên kia?

– Tôi đây mà!

– Tôi là ai?

– Thầy đồ đây mà!

– Thầy đồ leo lên trên ấy làm gì thế?

– Tôi hỏi thế này khí không phải… Có phải đường này là đường lên trời không?…

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *