Menu Đóng

Hỏi ai – Cao Nghiêm

Đêm nay ai ai

Ai hò, ai hẹn, ai hoài nhớ mong

Ai đang trong lòng

chưa ngỏ để ngong ngóng buồn

Ai đang nồng ấm

Ai đang , bồn chồn

Ai đang thả bước đi tìm

Ai không ngăn nổi nhịp tim liên hồi

Biết rằng ai chẳng nhớ tôi

Mà tôi vẫn sẽ suốt đời nhớ ai??


(TP. )

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *