Menu Đóng

Học sút

– Chị: Sao năm nay em lại học sút vậy?
– Em: Vì thầy dạy đá bóng của em bảo thế ạ!
– Chị: Sao lạ vậy?
– Em: Thầy bảo muốn ghi được bàn vào lưới thì phải học sút ạ!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *