Menu Đóng

Họa sĩ nghèo

Họa sĩ nghèo

Trên đường đi học về, bé Mi thấy một họa sĩ đang vẽ phong cảnh.

– Bé Mi: Tội nghiệp chú quá.

– Họa sĩ: Sao vậy?

– Bé Mi: Tại chú không có tiền mua máy ảnh nên phải ngồi vẽ, tội quá!

– Họa sĩ: ??!!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *