Menu Đóng

Hàm số ngược

Thầy dạy lại em nghe bài “Hàm số ngược”

Để mai sau em hiểu rõ lẽ đời

Như sinh lưỡng nghi trời, đất

Như có dòng ngược, dòng xuôi.

Em chưa thấu những ,

Sẽ chẳng hiểu đâu ngọt ngào,

Em chưa trải những thao thức

Sẽ chẳng quí đâu một giây phút .

Sống ở trên đời chưa hiểu lẽ tử, sinh

Sẽ chẳng tin: Ai đó? Phút lên đoạn đầu đài

                                                            là phút nhất

Nếu chưa hiểu lẽ đời được, mất

Sẽ chẳng đâu trong cuộc sống .

Thầy dạy em nghe, bởi đoạn đường trường

Sẽ còn dài lắm những ngày không yên ả

Tất cả sẽ qua, để lại có tất cả

Cả buồn, vui; thiện, ác; mất, còn.

Biết trừ đi cái mất, để được cộng nhiều hơn

Biết nhân , để có mà sẻ chia hạnh phúc.

Thầy còn dạy em bài “Hàm số ngược”

Để mai sau, em hiểu lẽ đời hơn./.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *